Powershell är främst ett verktyg för att automatisera och snabbt kunna lösa många (mer eller mindre monotona) administrativa uppgifter. Till exempel kan Powershell användas för att visa alla installerade usb-enheter på en eller flera datorer, identifiera och stänga processer som inte svarar, redigera nycklar i Windows-registret, ställa in nätverksinställningar och filtrera specifik information om datorer i ett nätverk.